İstanbul Ayasofya CamiŞanlıurfa BalıklıgölKonya MevlânâBursa Suuçtu ŞelalesiAnkara Eski T.B.M.M.

 

Mae Ymddiriedolaeth Cwch Camlas Dyffryn Llangollen yn elusen gofrestredig a ffurfiwyd ym 1983 i godi arian i adeiladu cwch cul er mwyn darparu teithiau undydd i bobl anabl a difreintiedig o bob oed. Mae gan yr Ymddiriedolaeth un cwch, sef Glas y Dorlan, ein cwch teithio undydd sy’n rhedeg teithiau o fis Mawrth hyd at fis Hydref pob blwyddyn. Fe weithredir Glas y Dorlan a’r Ymddiriedolaeth gan dîm o wirfoddolwyr. Ein noddwyr ydi David Essex, Aled Jones a Brian Kay.

 

 Elusen Gofrestredig Rhif  513892