Mae modd archebu a chasglu’r eitemau cofroddion canlynol, a werthir er budd yr Ymddiriedolaeth, trwy drefniant ymlaen llaw o swyddfa’r Ymddiriedolaeth yn Siop yr Hen Arfdy, Rhif 2 Stryd Berwyn, Llangollen. LL20 8NF. Ffôn: +44 (0)1978 861450 neu mewn unrhyw un o’n digwyddiadau codi arian

 

Nodynnau

 

Wedi’u cynllunio’n arbennig ar gyfer yr Ymddiriedolaeth, yn dangos golygfa o gamlas gyda glas y dorlan. Pecyn o 5 gydag amlenni: £2.00.

Iris sibirica 'Glas y Dorlan'

 

Meithrinwyd y planhigion hyn gan y diweddar Mr Harry Foster o Grughywel, yn arbennig ar gyfer yr Ymddiriedolaeth.

 

Hoffwn ddiolch i Mrs Maureen Foster am barhau â gwaith ei gŵr a rhoi’r planhigion o’i haelioni i’r Ymddiriedolaeth er mwyn codi arian. Aelod o’r Ymddiriedolaeth sy’n lluosogi’r planhigion ac maen nhw ar gael, wedi’u tyfu mewn potiau 2 litr.

 

Cyfarwyddiadau tyfu:- plannwch mewn pridd gardd dda gyda thaenfa o fawn/rhisgl wedi’i balu i mewn a gwrtaith cyffredinol wedi’i chwistrellu ar wyneb y pridd. Gwell bod mewn pridd llaith mewn safle heulog. £5.00 yr un.

 

 

Print argraffiad cyfyngedig o ddyfrlliw o’n cwch cul Glas y Dorlan gan yr arlunydd lleol, Bill Williams

 

Ynglŷn â’r arlunydd:- Ganwyd Bill Williams yn Llanrhaeadr ym Mochnant. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd roedd yn aelod o’r lluoedd awyr a daeth yn garcharor rhyfel wedi Arnhem. Mewn bywyd bob dydd, fe weithiodd fel surfer gyda’r Arolwg Ordnans ac fe fu’n byw yn ardal Rhuthun am flynyddoedd. Bellach, mae’n byw yng Nghroesoswallt. Roedd yn gyn-Gadeirydd Cymdeithas Celfyddydau Rhuthun yn ogystal â Chadeirydd Cymdeithas Celfyddydau Clwyd.

Mae’r Ymddiriedolaeth yn arbennig o ddiolchgar i Mr Williams am gyfrannu’r dyfrlliw gwreiddiol i’w ddefnyddio i godi arian. Mae’r print wedi’i lithograffu mewn pedwar lliw ar bapur na wnaed o bren. Pris £5.00